เศรษฐี กับ ความฝัน

เศรษฐีฝันว่า . . . ภู เขาถล่ม  แม่น้ำเหือดแห้ง  ดอกไม้ร่วงโรย


ภรรยาอุทานออกมาด้วยความตกใจ ” วิ บั ติ แ ล้ ว ” และทำนายว่า “ภูเขาถล่ม  หมายถึง ทรัพย์สมบัติจะ สู ญ สิ้ น  แม่น้ำเหือดแห้ง  หมายถึง ลูกหลานจะ แ ก่ ง แ ย่ ง ช่วงชิง  ดอกไม้ร่วงโรย หมายถึง เร็วๆ นี้จะมีคน ต า ย”

เศรษฐีได้ฟังดังนั้นก็ล้มป่วย

……………

พอลูกชายเจ้าปัญญารู้ข่าว ก็รีบมาหาพ่อ แล้วบอกว่า “พ่อครับ นี่มันเป็น ฝันดี ไ ม่ ใ ช่ วิ บั ติ !”

“ภูเขาถล่ม หมายถึง เราจะได้ล า ภ กองโต

แม่น้ำเหือดแห้ง หมายถึง ลูกหลานจะโดดเด่นเหนือใคร

ดอกไม้ร่วงโรย  หมายถึง เงินทองที่เขาหยิบยืมไป จะได้กลับคืนเต็มเม็ดเต็มหน่วย”


เมื่อผู้เป็นพ่อได้ฟัง ก็หายป่วยเป็นปลิดทิ้ง

หลายเรื่องหลายราวเกิดมาจากความคิดและจิตใจ

เ รื่องบางเรื่อง … อาจไม่ได้เป็นอย่างที่คิด

เรี่องดูเหมือนจะ ร ้า ย … อาจกลายเป็นดี

เรื่องหนัก … อาจกลายเป็นเบา

ดังเช่น  เมื่อน้ำไหลมาถึงทางตัน — ข้ามได้ กลายเป็นน้ำตก

เมื่อคนเดินมาถึงทางตัน — พลิกได้ กลายเป็นโอกาส

เมื่อสภาวะใจเปลี่ยน — สภาพแวดล้อมย่อมเปลี่ยนตาม

หยุดพักสักครู่ — แล้วยิ้มให้ลมให้เมฆ

นั่งพักสักครู่ — แล้วชื่นชมดอกไม้รอบกาย

ตรึกคิดสักครู่ — ทางออกมีอยู่อีกมากมาย

ที่มา : นุสนธิ์บุคส์ธรรมะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *