สมการสู่ความสำเร็จของ

มีโอกาสดูแล้วเห็นว่าได้ข้อคิดที่ดี เป็นแรงบันดาลใจที่ดีมาก จึงนำมาฝากกันครับ

เป็นรายการเจาะใจ ช่วงแรงบันดาลใจข้อคิดดีๆ โดย คอลัมนิสต์ หนุ่มเมืองจันท์

เรื่อง “สมการสู่ความสำเร็จ”

มีที่มาจากหนังสือเรื่องช้าให้ชนะ โดยคาซุโอะ อินาโมริ ชาวญี่ปุ่น ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง Kyocera Corporation และเป็นผู้ที่กอบกู้ Japan Airline (JAL) ที่เกือบจะล้มละลายให้กลับมาได้โดยใช้เวลาเพียง 3 ปี

โดยสมการที่คาซุโอะ อินาโมริ บอก เป็นสมการที่ง่ายๆ คือ

ความสำเร็จ = ความสามารถ X ความพยายาม X ทัศนคติ

และให้คะแนนแต่ละหัวข้อไม่เท่ากัน ความสามารถ และความพยายาม ให้คะแนนเท่ากันเป็นช่วง 0-100

ส่วนทัศนคติเค้าให้ความสำคัญมาก โดยให้คะแนนช่วงกว้างและเป็นทั้งบวกและลบ คือ -100 ถึง 100

ตัวอย่างการคำนวณนะครับ

ถ้าเราให้คะแนนความสามารถเต็ม 100 คะแนน ความพยายาม 100 คะแนน ทัศนคติ 1 คะแนน

คุณจะได้ความสำเร็จ = 100X100X1 = 10,000 คะแนน

แต่ถ้าให้คะแนนความสามารถและความพยายามเท่าเดิม แต่ให้คะแนนทัศนคติเป็น -1

คุณจะได้ความสำเร็จ = 100X100X(-1) = -10,000 คะแนน คุณจะได้คะแนนติดลบทันที

จากสมการนี้ จะเห็นได้ว่า

หากไม่มีความสามารถ หรือ ไม่มีความพยายาม ได้คะแนน 0 มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร

และไม่ว่าจะมีความสามารถมากแค่ไหน ความพยายามมากแค่ไหน หากทัศนคติไม่ดี ก็อาจนำเอาความรู้ ไปใช้ในทางที่ไม่ถูกก่อให้เกิดความเสียหายให้กับตัวเอง และบริษัทได้

บริษัทหลายแห่งก็คัดเลือกคนมาทำงานโดยให้น้ำหนัก “ทัศนคติ” (attitude) มากกว่า “ความสามารถ” (capability)

และมีคำกล่าวที่ว่า ” Attitude is everything ” ทัศนคติ คือ ทุกสิ่งทุกอย่าง

ดังนั้นเราก็ควรให้ความสำคัญกับ ทัศนคติ เช่นกัน

เราควรยึดหลัก ทัศนคติที่ดี ทัศนคติเชิงบวก ที่จะช่วยให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้น

และที่สำคัญไปกว่านั้น อย่าลืม “ทัศนคติของการเป็นคนดี” นะครับ

ลองดูครับ

ที่มา : รายการเจาะใจ

เรียบเรียงโดย : Life is Beautiful

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *