อย่าเลือกผู้นำจาก 8 ภาวะเหล่านี้

บ่อยครั้งที่ความล้มเหลวเกิดขึ้นจากการขาดผู้นำที่มีประสิทธิภาพ แล้วบ่อยครั้งที่การเลือกผู้นำก็ไม่สามารถทำให้ได้มาซึ่งคนที่เหมาะสมเสมอไป การขึ้นมาเป็นผู้นำด้วยภาวะที่ไม่เหมาะหรือขาดคุณสมบัติในการเป็นผู้นำที่ดีนั้นย่อมนำมาซึ่งปัญหานานับประการ ดังนั้นการเลือกผู้นำควรพิจารณาให้ดี และไม่ควรเลือกผู้นำจากภาวะดังต่อไปนี้

1.ภาวะความอาวุโส

องค์กรยุคก่อนมักให้ความสำคัญกับความอาวุโสเป็นหลัก มักเชื่อว่ายิ่งอายุมาก ยิ่งแก่ประสบการณ์ ยิ่งเหมาะจะเป็นผู้นำ หรือให้ตำแหน่งที่สูงขึ้น หลายองค์กรจึงขยับตำแหน่งจากความอาวุโสและอายุการทำงาน แต่ภาวะความเป็นผู้นำที่ดีไม่ได้มาจากอายุหรือประสบการณ์เสมอไป แม้อีกมุมหนึ่งต้องยอมรับเช่นกันว่าอายุและประสบการณ์ก็มีส่วนทำให้คนก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำได้ดีกว่าเช่นกัน ทั้งนี้ต้องดูความเหมาะสมในการเป็นผู้นำ มากกว่าพิจารณาตามความอาวุโส

2.ภาวะการเป็นคนใจดี ตามใจคนอื่น

ลูกน้องหลายคน เลือกที่จะโหวตคะแนนเลือกผู้นำที่เป็นคนใจดี ว่าอะไรก็ว่าตามกันไป หลายคนอยากได้ผู้นำแบบตามใจลูกน้อง เพราะจะได้ตามใจสิ่งที่ตนอยากทำ ผู้นำลักษณะนี้ไม่มีหลักยึดเป็นแกนของตัวเอง ตามใจคนอื่นไปหมด หรือมักยอมเพื่อไม่ต้องการให้เกิดความขัดแย้ง ก็อาจทำให้พัฒนางานได้ช้า และอาจจะไม่สามารถจัดการกับปัญหาได้

3.ภาวะเสี่ยงดวง

ดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ตลก แต่ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงเสมอๆ เมื่อเลือกผู้นำไม่ลงตัว หลายครั้งสรุปจบโดยการเสี่ยงดวงรูปแบบต่างๆ อย่างเช่น การจับฉลาก หรือ จับไม้สั้นไม้ยาว วิธีการเสี่ยงดวงนี้ไม่ใช่เรื่องดีหรือเหมาะสมเสมอไป หากเป็นงานที่ต้องการผู้นำที่เก่งและดี การสุ่มเลือกโดยวิธีนี้ทำให้เราไม่รู้เลยว่าจะได้คนแบบไหนมาเป็นผู้นำ

4.ภาวะโยนความรับผิดชอบ

บางครั้งการเลือกใครขึ้นมาเป็นผู้นำมักเกิดความเกี่ยงงอนกัน เพราะมองว่าการเลื่อนตำแหน่งหรือรับเป็นหัวหน้าจะมีภาระให้รับผิดชอบเพิ่มขึ้นตามมาอีกมากมาย จนมักกลายเป็นการเลือกผู้นำโดยการโยนความรับผิดชอบออกจากตัวเอง หรือเลือกผู้นำเพราะไม่มีใครอยากรับ หากได้ผู้นำโดยความไม่ชอบตั้งแต่ต้นแล้ว ก็อาจทำให้การตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ไม่เต็มที่ก็เป็นได้

5.ภาวะเสียสละ

บางหน่วยงานใช้ระบบการเลือกผู้นำจากการเสนอตัวมาเป็นหัวหน้า การเลือกผู้นำกลุ่มลักษณะนี้ไม่ง่าย เพราะนิสัยคนส่วนใหญ่มักขาดความกล้าและไม่อยากทำตัวเด่นเกินคนอื่น จึงมักไม่มีใครกล้าเสนอตัวมาเป็นผู้นำ ในขณะเดียวกันก็มีหลายครั้งในสถานการณ์ลักษณะนี้ จะมีผู้เสียสละเสนอตัวเองมาเป็นผู้นำ การเสียสละลักษณะนี้ไม่ใช่เรื่องดีเสมอไป หากผู้เสียสละไม่มีความสามารถหรือไม่มีภาวะผู้นำจริงๆ ก็ยิ่งไม่สามารถทำให้สถานการณ์โดยรวมดีขึ้น

6.ภาวะทำงานเก่ง

บางครั้งคนที่เก่ง ก็ไม่ใช่คนที่เหมาะจะเป็นผู้นำเสมอไป ต้องทำความเข้าใจว่าผู้นำนั้นไม่ได้เอาทักษะความสามารถในการทำงานมาเป็นหลัก แต่ต้องเอาความสามารถในการบริหารจัดการคน การควบคุมดูแลทีม ตลอดจนการบริหารงานด้านต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพมาใช้ในการบริหารจัดการ การที่เลือกจากคนที่เก่งอย่างเดียว แต่ไม่มีภาวะการเป็นผู้นำด้านอื่นเลย ก็อาจทำให้งานเสียกระบวน เป็นผลเสียแทนผลดีก็ได้

7.ภาวะบุคลิกภาพดี

แน่นอนว่าหลายคนชอบผู้นำที่มีบุคลิภาพดี น่าเชื่อถือ แต่หากขาดความสามารถในการทำงาน ก็ทำให้การเป็นผู้นำนั้นล้มเหลวได้ หรืออาจเป็นแค่ผู้นำหุ่นเชิดของผู้อื่น การเลือกผู้นำนั้นไม่ควรดูที่บุคลิกลักษณะภายนอกเพียงอย่างเดียว แต่ให้มุ่งไปที่ศักยภาพของการเป็นผู้นำที่แท้จริงมากกว่า เพราะคนที่มีความสามารถจะเป็นผู้นำที่มีศักยภาพได้ในที่สุด

8.ภาวะอำนาจ

จริงอยู่ที่ผู้นำควรสามารถปกครองผู้อื่นได้ แต่การขึ้นมาเป็นผู้นำโดยใช้อำนาจหรือบังคับให้ผู้อื่นยอมรับ ก็อาจไม่ใช่ผู้นำที่ดีเสมอไป การขึ้นมาเป็นผู้นำได้เพราะอำนาจ แต่ไม่ได้ขึ้นมาจากความสามารถนั้น อาจไม่สามารถบริหารจัดการให้งานสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอบคุณข้อมูลจาก: th.hrnote.asia

เรียบเรียงโดย: beautyinfoo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *